Tuesday, 6 August 2013

CUBA TEKA-tasha mansahar n syed shamim

lagu kedua dr TASHA MANSAHAR n SYED SHAMIM...
tajuk lagu-CUBA TEKA...
Lagu : Tasha Manshahar
Lirik : Tasha Manshahar

dr pena addinfarhani...('',)